บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป

UOI - KD Export Pak

UOI-KD Export Pak use for replacement of Steel Case.

E-Mail

information@uoi.co.th

Website

www.uoi.co.th