บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Oji Interpack Group

    Oji Interpack Co., Ltd. (OIC)

 

    Oji Interpack Korea Ltd. (OIK)

 

    Suzhou Oji Packaging Co., Ltd. (SOP)

 

     Oji Interpack Hong Kong Ltd. (OIH)

 

     Cheng Yuan Paper Business Co., Ltd. (CYC)

 

     Oji Interpack Singapore Pte. Ltd. (OIS)


    Oji Interpack India Pvt. Ltd. (OII)

 

    Oji Interpack Vietnam Co. Ltd. (OIV)