บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

General Information

วิสัยทัศน์


เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเบอร์ 1 ในอาเซียนด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมหนัก

อีกทั้งมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากร, เครื่องจักร, วัตถุดิบและวิธีการทำงาน