บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Services

Warehousing Service

เปิดให้บริการคลังสินค้า สำหรับให้ทางลูกค้ามาเช่าจัดเก็บสินค้า เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บสินค้าให้กับทางลูกค้า