บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Services

Packing Service

ทาง UOI มีบริการการบรรจุสินค้าให้กับลูกค้า โดยทำการบรรจุสินค้าทั้งที่ UOI และโรงงานลูกค้า