บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Services

Value Analysis Approach (VA/VE)

Value Analysis Approach เป็นการวิเคราะห์ราคาและโครงสร้างการออกแบบ
เพื่อการลดต้นทุนให้กับลูกค้าดังเช่นตัวอย่างด้านล่างนี้