บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Services

3D Packaging Design

ทาง UOI ได้มีการออกแบบโดยใช้โปรแกรม 3D เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการออกแบบ ให้ความรวดเร็วและแม่นยำขึ้น