บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Services

การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก

            การวิเคราะห์ และการตรวจสอบคุณภาพวัสดุของบรรจุภัณฑ์ เพื่อเลือกใช้วัสดุให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
ซึ่งทางUOI มีเครื่องมือในการทดสอบบรรจุภัณฑ์ต่างๆ โดยใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐานสากล

  1. น้ำหนักมาตราฐาน (Basis Weight)
  2. ความต้านแรงดันทะลุ (Bursting Strength)
  3. ความต้านแรงกดลอนลูกฟูก (Flat Crush Resistance)
  4. ความต้านแรงกด+A1:C41แนวตั้ง (Edge Crush Resistance)
  5. ความต้านแรงทิ่มทะลุ (Puncture Resistance)
  6. ความต้านแรงกดของกล่อง (Box Compression Strength)