บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Custom-Made Packaging Products

กล่องพิมพ์ระบบ Off-Set ที่สามารถพิมพ์ลงบนกระดาษลูกฟูกได้ตามความต้องการของลูกค้า