บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Custom-Made Packaging Products

ผลิตภัณฑ์ HiPLE-ACE ที่มีลักษณะเป็นกล่อง 8 เหลี่ยม สำหรับใช้บรรจุงานในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น

(1) เม็ดพลาสติก ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

(2) เมล็ดพันธุ์พืชคัดเกรดพิเศษ ในอุตสาหกรรมการเกษตร