บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Custom-Made Packaging Products


ผลิตภัณฑ์ HiPLE - ACE สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมหนัก และสินค้าที่มีมูลค่าสูง ด้วยการออกแบบให้มีแผงกันกระแทก, แผ่นกั้นซึ่งทำจากกระดาษลูกฟูกเพื่อปกป้องสินค้าให้มีความปลอดภัยระหว่างการบรรจุสินค้าและการขนส่ง ทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด