บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Ready-Made Packaging Products

บรรจุภัณฑ์ถังกระดาษหุ้มฉนวน สำหรับใช้บรรจุสินค้าเพื่อการส่งออกที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิหรือสภาวะอากาศให้ได้ความเย็นและแห้ง