บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Ready-Made Packaging Products

สำหรับใส่สินค้าจำพวกของเหลวหรือสินค้าที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ทนทานในการขนส่ง ภายนอกเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ภายในเป็นกล่องแปดเหลี่ยม ซึ่งจะช่วยในการกระจายแรงภายในสำหรับสินค้าที่ไหลได้