บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Packaging Accessories

ฟิล์มยืด ใช้พันพาเลทเพื่อป้องกันสินค้าเลื่อนหลุดจากพาเลท และยังสามารถป้องกันสิ่งสกปรก 
น้ำ และสิ่งต่างๆให้แก่สินค้าได้อีกด้วย