บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Ready-Made Packaging Products

Produce Bin

สำหรับใส่สินค้าต่างๆ เพื่อวางจำหน่าย สามารถหมุนเวียนใช้ซ้ำได้ และสามารถเก็บสต็อกสินค้าไว้ภายในบรรจุภัณฑ์ได้อีกด้วย มี 2 แบบให้เลือกใช้ 8-Sided, 6-Sided