บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Packaging Accessories

กระดาษเข้ามุม ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันความเสียหายจากการกระแทก หรือจากสายรัดสินค้า