บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Novelty Products

เหมาะสำหรับนักเดินทาง ที่สามารถพับแล้วกางออกมาใช้งานได้ ซึ่งขนาดเป็นที่ความนิยม

เพราะมีขนาดเล็กสามารถนำขึ้นเครื่องได้