บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Novelty Products

กล่องใส่เอกสารมาตรฐานสำเร็จรูป สำหรับบรรจุเอกสารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

และง่ายต่อการจัดเก็บ มี 2 ขนาด ขนาด A3 และ ขนาด A4