บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Novelty Products

กล่องของขวัญ สำหรับใส่ของให้คนที่คุณรัก มีหลากหลายรูปแบบ เหมาะกับเทศกาลต่างๆ ให้ผู้รับประทับใจตั้งแต่แรกเห็น