บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Novelty Products

บ้านเด็กเล่น ผลิตจากกระดาษพิเศษสามารถถอดประกอบได้ง่ายและรวดเร็ว และจัดเก็บโดยใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อย และยังสามารถวาดระบายสีสินค้าได้ด้วยตัวของท่านเอง ภายในบ้านยังมีโต๊ะเล็กๆ ให้เด็กได้วาดระบายสีได้อีกด้วย