บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Custom-Made Packaging Products

ผลิตภัณฑ์พาเลทไม้ที่ได้รับการรับรอง IPPC Code โดยการใช้ความร้อนในการฆ่าแมลงเพื่อปกป้องพาเลทไม้และมั่นใจในคุณภาพ