บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

READY-MADE PACKAGING PRODUCTS

Tough Pak


ผลิตภัณฑ์ HiPLE-ACE ที่ชื่อว่า “Tough Pak” มีคุณสมบัติพิเศษในการนำกลับมาหมุนเวียนใช้ซ้ำได้หลายครั้งเหมาะสำหรับการขนส่งทั้งภายในและระหว่างประเทศ หัวใจสำคัญของ “Tough Pak” คือ การลด การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่