บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

General Information

พันธกิจ


เรายึดมั่นที่จะทำอย่างต่อเนื่องในการใช้ทรัพยากรต่างๆที่เรามี อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าด้วยพันธกิจของเรา คือ


(1) เราจะผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและเชื่อถือได้ 

(2) เราจะเสนอราคาที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้

(3) เราจะส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลาตามเป้าหมายที่กำหนดให้

(4) เราจะบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และออกแบบอย่างมืออาชีพ

(5) เราจะพัฒนาระบบและบุคคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า