บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Recycling

INFORMATION OF RECYCLING PROCESS


1.     โรงงานผลิต Paper Roll ขนาดต่างๆ จากเยื่อกระดาษ Recycle และเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ เพื่อให้ได้ความแข็งแรงตรงตามความต้องการของลูกค้า

2.     ทาง UOI ทำการสั่งซื้อ Paper Roll และตรวจรับ Paper Roll ก่อนการนำมาใช้งาน ให้ตรงตาม Spec ในการใช้งาน

3.     นำ Paper Roll เข้าสู่กระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูก โดยแบ่งเป็นกระดาษสำหรับทำผิวและกระดาษสำหรับทำลอนนำมาประกบกัน โดยใช้เครื่องทำแผ่นกระดาษลูกฟูกเพื่อสร้างลอนให้กลายเป็นกระดาษลูกฟูก ใช้พลังงานความร้อนเพื่อทำไอน้ำนำมาใช้ในลูกร้อนเพื่อลดความชื้นให้กาวกับกระดาษแห้งติดกันได้เร็วขึ้น

4.    นำกระดาษลูกฟูก มาผลิตเป็นกล่องกระดาษลูกฟูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยผ่านกระบวนการผลิตและกระบวนการขึ้นรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

5.     Customer ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษลูกฟูก และนำไปใช้งานเพื่อปกป้องสินค้าของลูกค้าจากการขนส่ง

6.     หลังการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษลูกฟูกนี้สามารถนำกลับมาทำการ Recycle

7.    กระดาษจะถูกนำออกจากถังและนำไปใส่ในถัง recycle พร้อมด้วยกระดาษจากถัง Recycle อื่นๆ แล้วกระดาษจะถูกนำส่งไปยังโรงงาน Recycle เพื่อแยกประเภทและเกรดกระดาษ

8.    ของเสียจากกระบวนการผลิตกระดาษลูกฟูกจะถูกส่งไปทำการอัดเศษเก็บไว้เพื่อนำไป Recycle