บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แพ็ค จำกัด
UNION AND OJI INTERPACK CO., LTD.

A Member of UPC & OJI Group of Companies
www.uoi.co.th (Thailand)

Sport or competition tournament

Sport or competition tournament

การแข็งขันกีฬาภายใน

การแข่งขันกีฬาสีภายในบริษัท ประจำปี 2556 ที่จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดี และความสามัคคี 

ให้กับพนักงานทุกท่าน และสร้างความเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงาน และได้รู้จักเพื่อนหน่วยงานอื่นๆ 

ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้